free bootstrap themes

Nasza firma świadczy szeroki zakres usług geodezyjnych i kartograficznych.
Wykonujemy mapy do celów projektowych, obsługę inwestycji kubaturowych, drogowych i liniowych.
Oferujemy szeroki zakres usług, doświadczenie i profesjonalizm, dobre ceny i terminy. Gwarantujemy wysoką jakość potwierdzoną opiniami zadowolonych klientów.
 

I


ARMAR działa od 1998 r. jako spółka cywilna. Wieloletnie doświadczenie, wsparte stale pogłębianą wiedzą, pozwala nam odpowiedzialnie podejmować zadania z szeroko rozumianej geodezji. 


Zasięgiem swojego działania obejmujemy województwo wielkopolskie, szczególną uwagę zwracając na okolice Poznania i Grodziska Wielkopolskiego. 

Wśród naszych zadowolonych klientów znajdują się urzędy miast, deweloperzy, firmy utrzymujące infrastrukturę teletechniczną, firmy drogowe.

M

Oferta


Wykonujemy prace w pełnym zakresie spotykanym w codziennej praktyce

     W Ofercie :
- mapy dla celów projektowych
- tyczenie budynków i budowli 
- podziały nieruchomości
- wznowienia znaków granicznych 

     Poza typowymi pracami wykonujemy:

- pomiary elewacji

- obserwacje przemieszczeń 

- inwentaryzacje sieci technicznego uzbrojenia terenu (kanalizacja deszczowa, melioracja szczegółowa, sieci energetyczne) 

    Wyniki wszystkich prac możemy przekazać w postaci numerycznej (dxf, dgn, dwg). 

Georadar-Detekcja

     Wychodząc naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu, przez firmy budowlane i nie tylko, związanym z ustaleniem dokładnej lokalizacji sieci uzbrojenia terenu, przeszkód podziemnych oraz ogólnego usytuowania obiektów podziemnych proponujemy wykonanie prac detekcyjnych za pomocą georadaru Leica DS 2000 oraz systemu Leica Ultra.


ZASTOSOWANIE

PROJEKTOWANIE

PRACE projektowe dla nowych budynków, dróg itp. - niezbędną wiedzą dla każdego projektanta jest informacja o dokładnym usytuowaniu sieci uzbrojenia terenu celem dostosowania nowej infrastruktury. 

PRACE BUDOWLANE

W trakcie prac budowlanych (wykopy, przewierty) wykonawcy potrzebują dokładnej informacji o przebiegu istniejących sieci uzbrojenia terenu oraz innych obiektów budowlanych, obowiązująca mapa zasadnicza wielokrotnie nie jest tożsama z stanem faktycznym w terenie co powoduje liczne zniszczenia przy pracach budowlanych. Dzięki detekcji georadarem dokładnie wskazujemy usytuowanie wszystkich elementów infrastruktury podziemnej. 

ARCHEOLOGIA 


Dla prac archeologicznych wskazanie miejsc z zauważonymi anomaliami może pomóc przy ustaleniu dodatkowych obiektów, które podlegają inwentaryzacji archeologicznej.

KRYMINALISTYKA

 W przypadku poszukiwania przez policję miejsca nielegalnego ukrycia zwłok lub innych rzeczy idealnym rozwiązaniem jest technologia georadarowa. Pozwala ona precyzyjnie określić zakopane pod ziemią przedmioty. 

SPRZĘT

   


  Leica DS 2000 jest nowoczesnym cyfrowym lokalizatorem infrastruktury podziemnej opartej na technologii radarowej, pozwalającej określić położenie oraz głębokość kabli, rur zarówno metalowych jak i nie metalowych (PVC, plastik, cement). Georadar DS 2000 dzięki zastosowaniu nowoczesnej, dwuczęstotliwościowej anteny (250-700 MHz) wykrywa głęboko (250MHz) i płytko (700MHz) położone obiekty, już podczas jednego skanowania oszczędzając czas i koszty.


Fale elektromagnetyczne wysyłane z anteny nadawczej, kiedy dostają się do rury, kabli (nie ma znaczenia czy dane kable są pod napięciem czy nie) odbijają się od niego i wracają do odbiornika. W ten sposób, nasz komputer-oprogramowanie tworzy obrazy.


GEORADAR Leica DS 2000 stosowany do podziemnej inspekcji, jest nieinwazyjną technologią, która może zidentyfikować istnienie zakopanych obiektów wykorzystując odbicia fal elektromagnetycznych z dokładnością do ±10 mm.

Cennik 

Typowe prace geodezyjne

Mapy dla celów projektowych od 650 zł
Mapy dla celów projektowych dla obiektów liniowych od 1500 zł za kilometr
Tyczenia budynków  od 150 zł za oś
Pomiary powykonawcze od 650 zł
Podział nieruchomości od 2000 zł za pierwsze dwie działki do 800 zł za każdą kolejną
Wznowienie znaków granicznych od 400 zł za pierwsze trzy punkty wznawiane, 80 zł za każdy kolejny
Obsługa inwestycji od 450 zł za dzień pracy zespołu

   Powyższe ceny nie uwzględniają podatku VAT. Mogą podlegać negocjacji. W szczególności mogą być obniżone w przypadku zlecenia więcej niż      jednego opracowania.

   Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego

Terminy

Typowe mapy dostarczamy w ciągu 3-4 tygodni.
Tyczenie budynków możemy przeprowadzić w ciągu 1 tygodnia.
Podział nieruchomości to około 4 miesiące.
Pomiary powykonawcze możemy wykonywać z dnia na dzień.
Wznowienia znaków granicznych 1 miesiąc.

    Zwracamy uwagę, że czas wykonania niektórych prac zależy również od organów administracji oraz sprawności poczty. W szczególnych                 przypadkach istnieje możliwość skrócenia terminów.